Berichten tag: Eersel

De Groote Aard overhandigt stageprijs

De stage-award 2019 van de VSO-afdeling van De Groote Aard is toegekend aan MUPA Schakeltechniek uit Eersel. De prijs werd op donderdag 18 april overhandigd tijdens een regionaal stagecongres voor leerlingen uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs. Ruim een jaar loopt Marco Walter uit Dommelen stage bij MUPA. Hij wordt daar opgeleid als monteur van schakelkasten. Dagelijks […]

Archief: Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden werken toe naar een gezamenlijk beleid voor grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen

Om inwoners hierbij te betrekken, worden diverse bijeenkomsten georganiseerd. Om de negatieve gevolgen van de klimaatveranderingen een halt toe te roepen is wereldwijd afgesproken het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. De Nederlandse overheid wijst ook gemeenten op het nemen van hun verantwoordelijkheid. De Kempengemeenten werken hierin samen en stellen in de ‘Klimaatvisie Kempengemeenten’ […]