Berichten tag: archeologie

Start archeologisch veldonderzoek

Boskalis is donderdag 13 juni gestart met de archeologische veldonderzoeken voor de Nieuwe N69. De bodem wordt in het veld onderzocht op eventuele vondsten van vroegere culturen en structuren. Vooraf is er een uitgebreid vooronderzoek gedaan en daaruit blijkt hoe groot de kans is dat er archeologische resten in de grond zitten. Met het veldonderzoek […]