Start archeologisch veldonderzoek

Boskalis is donderdag 13 juni gestart met de archeologische veldonderzoeken voor de Nieuwe N69. De bodem wordt in het veld onderzocht op eventuele vondsten van vroegere culturen en structuren.

Vooraf is er een uitgebreid vooronderzoek gedaan en daaruit blijkt hoe groot de kans is dat er archeologische resten in de grond zitten. Met het veldonderzoek wordt systematisch bekeken of er ook daadwerkelijk sporen en/of vondsten zijn. Op basis van het vooronderzoek worden op vastgestelde locaties proefsleuven gegraven. Donderdag wordt er gestart met het veldonderzoek op locaties bij het beekdal de Run en beekdal de Keersop / N397 (zie bijgevoegde kaartjes). Na enkele weken is het veldonderzoek afgerond. Na de zomer vinden er opnieuw veldonderzoeken plaats op nog nader te bepalen locaties.

Meer via grenscorridorn69.nl.