Open dag bij het Sint Marinus gilde Valkenswaard

Brabant telt ruim 200 schuttersgilden. De afgelopen jaren waren vogel- of koningschieten belangrijke tradities.

Tenminste één keer per jaar wordt door de schutters op een houten vogel op een schutsboom geschoten. Degene die het laatste stukje van de vogel afschiet, wordt koning. Iemand die drie jaar achtereen koning is, mag zich keizer noemen. In de middeleeuwen hadden de gilden vaak een andere functie. Onder meer het militair beschermen van een stad of dorp. Intussen is die taak sterk veranderd.

Begin

Broederschap, traditie en folklore staan nu hoog in het vaandel. Dat geldt ook voor het Sint Martinus Gilde van het Heilig Sacrament uit Dommelen. “Officieel”, zegt vaandrig Jac van Herk, “is het gilde op 20 februari 1623 opgericht. Ons gilde bleef de afgelopen jaren, alhoewel sluimerend, toch bestaan. We waren nog wel actief, maar de activiteiten stonden helaas op een heel laag pitje.” Het was Pau van den Eijnden die zestig jaar geleden het initiatief nam om het gilde nieuw leven in te blazen.

Dankzij de medewerking van velen stond er per 30 juni 1959 in Dommelen weer een gilde van formaat. Regerend deken/voorzitter Theo van den Heuvel, vaandrig Jac van Herk en opperdeken Gerrit Caris waren bij de heroprichting in 1959 ook betrokken. Op de teerdag op 22 juni zullen ze voor hun 60-jarig lidmaatschap gehuldigd worden. Bovendien is dan nog een gildebroeder 50 jaar lid, één broeder 25 jaar en twee broeders 12,5 jaar. “Natuurlijk blijft het in deze tijd een echt probleem om nieuwe jonge mensen te kunnen verwelkomen. Het jongste lid is nu 38 jaar en de oudste gildebroeder inmiddels 87. Toch zal men ervaren, dat niemand spijt krijgt als men eenmaal de stap om zich bij ons gilde aan te sluiten heeft gezet. Wat er ook gebeurt, ons gilde mag nooit verloren gaan.”

“Om kennis te maken met ons, houdt het Sint Martinusgilde op 30 juni vanaf 14.00 uur een open dag. Men kan ons vinden op het schietterrein ‘t Rondvenneke aan de Mgr. Smetsstraat in Dommelen. Daar staat ons mooie gildehuis.” Op die dag kan men daar schieten met een handboog, kruisboog of luchtgeweer. Wie wil er nu niet Burgerkoning van Dommelen worden? “Probeer het ook, immers als men de vogel naar beneden schiet zal men dat één jaar zijn. Naast
onze eigen activiteiten werken we samen met het Sint Sebastiaan Gilde uit Borkel en Schaft en met het Sint Anna Gilde uit Westerhoven.”

Een groot aantal gilden uit de Kring Kempen viert op 2 juni in Gerwen de 77ste Kringgildedag, die georganiseerd wordt door het Heilig Kruisgilde. Men kan dan als bezoeker de vele tradities binnen het gilde meebeleven, zoals een mooie optocht, het defilé en de ongetwijfeld indrukwekkende opmars. Voor meer informatie over de open dag van het Sint Martinus Gilde op 30 juni kan men contact opnemen met Ben van Velthoven via 040-2017767. Dat geldt natuurlijk ook voor andere informatie over het Sint Martinus Gilde.